Hva kjennetegner trener- og ledelseskulturer i norsk håndball?

I den senere tid har det kommet flere studier på lederskap i norsk idrett (se kildeliste lenger nede) og det er rimelig å anta at normer og verdier knyttet til godt lederskap i Norge skiller seg markant fra andre idrettskulturer. Dette får også store konsekvenser for spillerutvikling.