Pågående prosjekter

Hva er sammenhengen mellom trenings- og kampbelastning, skaderisiko og motivasjon hos unge håndballspillere?

Studien følger 200 håndballspillere ved fem forskjellige videregående skoler med håndballtilbud gjennom sesongen 2018-2019. Utøverne rapporterer daglig trenings- og kampbelastning og skadeinsidens. Vi ser også på skadeprevalens, hvordan skader påvirker deltagelse og prestasjon i kamp og trening, behovstilfredstillelse, vitalitet og utbrenthet.

Hvordan håndterer og lærer unge talentfulle håndballspillere av utfordringer og motgang på veien mot elitenivå?

I denne studien forsøker vi å undersøke hvordan unge talentfulle håndballspillere håndterer og lærer av utfordringer og motgang på veien mot elitenivå. Vi følger seks talentfulle håndballspillere i 16-års alderen, tre gutter og tre jenter, over 18 måneder og datainnsamlingen baserer seg på månedlige samtaler en-til-en med alle utøverne og samtaler med foreldre og trenere. Datainnsamlingen startet i februar 2019 og er ferdig i juli 2020.

Hvordan påvirker hva som er «riktig og viktig» hva vi tenker og hvordan vi gjør spillerutvikling og eliteidrett?

Studien følger tre elitelag, to herrelag og et kvinnelag, gjennom sesongen 2019-2020. Utøverne rapporterer daglig trenings- og kampbelastning og skadeinsidens. Vi ser også på skadeprevalens, hvordan skader påvirker deltagelse og prestasjon i kamp og trening. I tillegg er vi interessert i hvordan spillerne opplever å måtte rapportere all treningen sin til trenere og støtteapparat.

Hvordan påvirker spillerutviklingskulturen i norsk håndball hvordan unge spillere håndterer belastning?

Studien undersøkte hvilke verdier, normer og ideer som preger spilletuviklingskulturen i norsk junior elitehåndball og hvordan dette påvirker unge håndballspilleres ideer om hva som må til for å bli god og belastningshåndtering.

Hvorfor slutter unge håndballspillere med høy aktivitets- og satsningsprofil?

Studien skal undersøke hvorfor unge håndballspillere som har hatt en høy aktivitets- og satsningsprofil trapper ned eller slutter med håndball underveis eller etter videregående skole. Spillerne rekrutteres fra videregående skoler med håndballtilbud. Datainnsamlingen er planlagt i september 2019.