Ferdighetsutvikling

Her finner du sammendrag av studier og artikler på hvordan ulike måter å trene eller øve påvirker ferdighetsutvikling i håndball og idrett. Utgangspunktet i en moderne treningslæreforståelse er at fysiske, tekniske, taktiske, psykologiske og sosiale ferdigheter henger sammen og ikke bør deles opp og trenes hver for seg. I tillegg er må treningen være spesifikk for at ferdighetsutviklingen skal være robust og overførbar til kamp. Dette skaper både utfordringer og muligheter for hvordan en god øvelse, trening og treningsuke bør se ut for å få mest ut av den.