Ferdighetsutvikling

Her finner du sammendrag av studier og artikler på hvordan ulike måter å trene eller øve påvirker ferdighetsutvikling i håndball og idrett. Utgangspunktet i en moderne forståelse for ferdighetsutvikling og treningslære er at fysiske, tekniske, taktiske, psykologiske og sosiale ferdigheter henger sammen og ikke bør deles opp og trenes hver for seg. I tillegg er må treningen i hovedsak være spesifikk for at ferdighetsutviklingen skal være robust og overførbar til kamp. Dette skaper både utfordringer og muligheter for hvordan en god øvelse, trening og treningsuke bør se ut for å få mest ut av den.

Det tar flere dager å restituere seg etter intensiv håndballtrening og kamp

Kunnskap om belastning og restitusjon er viktig kunnskap for treningsplanlegging, og for hvordan vi kan disponere spillere underveis og mellom kamper. Det er viktig kunnskap for å lage gode kamptilbud for unge og voksne håndballspillere, og er noe som bør ligge til grunn for diskusjoner rundt terminlisten, sluttspills-modeller og nasjonale serier for yngre. Derfor trenger vi sårt mer forskning på restitusjon i håndball, og spesielt studier fra vanlig klubbaktivitet, begge kjønn og ulike aldersgrupper er velkomne.

Er forståelsen vår av treningsplanlegging utdatert?

Er teoriene som ligger til grunn for treningsplanlegging utdaterte? Og kan tverrfaglig kunnskapsutvikling gi nye muligheter for å utvikle en mer realistisk og effektiv forståelse av treningsplanlegging, og hvilke grep som kan bidra til et større treningsutbytte?

Spilltrening er den beste kondisjonstreningen for håndballspillere

Tradisjonelt har trening for å forbedre aerob utholdenhet vært dominert av treningsmetoder fra utholdenhetsidretter som for eksempel løping, langrenn og sykling. Derimot så har flere forskere de siste 10 årene forsket på effekten av ulike former for kondisjonstrening i håndball og konklusjonen er klar: Den beste kondisjonstreningen for håndballspillere er spilltrening!

Sterkere og raskere utøvere har lavere risiko for å bli skadet

Denne studien viser at spillere som er sterkere, raskere eller har bedre repetert sprintegenskaper har vesentlig lavere risiko for å bli skadet enn svakere og/eller tregere utøvere. Selv om dette ikke var en studie av håndballspillere så er det mange nok likheter mellom idrettene til at den bidrar med interessant kunnskap for treningsprosessen.

Tradisjonell sprinttrening er mer effektivt enn belastet sprinttrening for å utvikle hurtighet hos godt trente håndballspillere

I løpet av de siste årene har belastet sprinttrening blitt en populær metode. Denne studiene undersøkte prestasjonsfremgangen etter belastet vs tradisjonell sprinttrening hos en gruppe godt trente kvinnelige håndballspillere.