Coaching og ledelse

Her finner du sammendrag av studier og artikler på trenervirksomhet og trenerutvikling i håndball og idrett.

Hva kjennetegner trener- og ledelseskulturer i norsk håndball?

I den senere tid har det kommet flere studier på lederskap i norsk idrett (se kildeliste lenger nede) og det er rimelig å anta at normer og verdier knyttet til godt lederskap i Norge skiller seg markant fra andre idrettskulturer. Dette får også store konsekvenser for spillerutvikling.

Spillerutvikling og de små skritts ledelse

Usikkerhet er en grunnleggende og iboende del av alle utviklingsprosesser og måtene vi lærer å tenke og arbeide med spillerutvikling er lite egnet til å håndtere denne kompleksiteten. Kanskje kan de små skritts ledelse være en alternativ måte å tenke rundt trenerens lederskap og spillerutvikling?