Ingen leser forskningsrapporter!

Ingen leser forskningsrapporter med unntak av oss som skriver de selv! Dette er utgangspunktet for handballcoach.no som skal være en uavhengig plattform for formidling av forskning og kunnskapsbasert praksis i håndball og idrett generelt. Vi håper på å kunne påvirke praksis og bidra til at flere trenere, foreldre og idrettsledere kan få lett tilgang til forskning og utvikling på idrettsfeltet.

Her finner du sammendrag av studier og fagstoff som er relevant for deg som er interessert i ledelse og organisering, ferdighets- og prestasjonsutvikling, trenervirksomhet og barn og unge i idrett.

Nettsiden er delt inn i tre hovedtemaer: (a) talentutvikling; (b) ferdighetsutvikling; og (c) coaching og ledelse. I tillegg finner du under en samling av aktuelle kronikker og debattinnlegg om de samme temaene. Det meste fagstoffet baserer seg på enkeltstudier som er publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift, men noe er tematiske sammendrag. Under pågående prosjekter finner du alltid en oversikt over de pågående forskningsprosjektene vi er involvert i.