Ingen leser forskningsrapporter!

Ingen leser forskningsrapporter med unntak av oss som skriver de selv! Dette er utgangspunktet for handballcoach.no som skal være en uavhengig plattform for formidling av forskning og kunnskapsbasert praksis i håndball og idrett generelt. Vi håper på å kunne påvirke praksis og bidra til at flere trenere, foreldre og idrettsledere kan få lett tilgang til forskning og utvikling på idrettsfeltet.

Her finner du sammendrag av studier og fagstoff som er relevant for deg som er interessert i ledelse og organisering, ferdighets- og prestasjonsutvikling, trenervirksomhet og barn og unge i idrett.

Vi har delt nettsiden inn i tre hovedtemaer: (a) talentutvikling; (b) ferdighetsutvikling; og (c) trenervirksomhet. I tillegg finner du under meningsartikler en samling av aktuelle kronikker og blogginnlegg om de samme temaene (som oftest publisert i andre medier). Det meste fagstoffet baserer seg på enkeltstudier som er publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift, men noe er tematiske sammendrag. Under pågående prosjekter finner du alltid en oversikt over de pågående forskningsprosjektene vi er involvert i.