Spilltrening er den beste kondisjonstreningen for håndballspillere

Tilpasset spilltrening har vist seg å gi like god eller bedre effekt på kondisjon som tradisjonelle former for høy-intensitets intervalltrening. I tillegg har tilpasset spilltrening også vist seg å gi kortere restitusjonstid sammenlignet med sprintbasert intervalltrening, noe som er et viktig hensyn å ta for å kunne prestere maksimalt, redusere skaderisiko og få best mulig treningspåvirkning. I tillegg syns de fleste håndballspillere at spilltrening er morsommere enn å løpe intervaller, samtidig som en får utviklet individuelle og relasjonelle teknisk-taktiske håndballferdigheter.