Talentutvikling

Her finner du sammendrag av studier og artikler på talent- og spillerutvikling. De fleste studiene tar utgangspunkt i en norsk eller skandinavisk kontekst, mens enkelte artikler presenterer og diskuterer teoretiske modeller for spillerutvikling som i dag preger hvordan vi tenker og arbeider med praksis. Det spesielle med den skandinaviske idrettsmodellen er at vi i liten grad skiller mellom topp- og breddeidrett i barne- og ungdomsidretten; idretten er i liten grad profesjonalisert eller kommersialisert; og ingen har hovedansvaret for talentutvikling, men hviler på samhandlingen mellom klubb, skole og forbund.