Hvordan håndterer og lærer unge talentfulle håndballspillere av utfordringer og motgang på veien mot elitenivå?

I denne studien forsøker vi å undersøke hvordan unge talentfulle håndballspillere håndterer og lærer av utfordringer og motgang på veien mot elitenivå. Vi følger seks talentfulle håndballspillere i 16-års alderen, tre gutter og tre jenter, over 18 måneder og datainnsamlingen baserer seg på månedlige samtaler en-til-en med alle utøverne og samtaler med foreldre og trenere. Datainnsamlingen startet i februar 2019 og er ferdig i juli 2020.

Studien er en del av et større internasjonalt forskningsprosjekt som omfatter flere idretter i flere land. Den er et samarbeid mellom Tynke Toering, Aíne MacNamara, Dave Collins ved University of Central Lancashire og Christian Thue Bjørndal ved Norges Idrettshøgskole.

Forfatter: Christian Thue Bjørndal

Christian is a handball coach and a post doctoral researcher at the Norwegian School of Sport Sciences. Through a wide variety of practical coaching and research interests he seeks out to challenge and discuss contemporary issues in sports coaching, talent development, skill acquisition and learning, and strength and conditioning training for athletes.