Hvordan påvirker spillerutviklingskulturen i norsk håndball hvordan unge spillere håndterer belastning?

Studien undersøkte hvilke verdier, normer og ideer som preger spilletuviklingskulturen i norsk junior elitehåndball og hvordan dette påvirker unge håndballspilleres ideer om hva som må til for å bli god og belastningshåndtering. Vi har gjennomført fokusgruppeintervjuer med håndballspillere rekruttert fra ulike håndballgymnas. Vi er i prosess med å skrive ut artikkelen fra studien som også er publisert som masteroppgave her.

Studien er et samarbeid mellom Marie Loka Øydna og Christian Thue Bjørndal ved Institutt for Idrett og Samfunnsvitenskap ved Norges Idrettshøgskole.

Forfatter: Christian Thue Bjørndal

Christian is a handball coach and a post doctoral researcher at the Norwegian School of Sport Sciences. Through a wide variety of practical coaching and research interests he seeks out to challenge and discuss contemporary issues in sports coaching, talent development, skill acquisition and learning, and strength and conditioning training for athletes.