Hvordan opplever unge håndballspillere trenings- og konkurransehverdagen?

Studien skal undersøke hvordan unge håndballspillere oppelver trenings- og konkurransehverdagen med spesiell vekt på samarbeidet mellom klubb, skole og forbund. Vi skal gjennomføre fokusgruppeintervjuer med håndballspillere rekruttert fra fem forskjellige håndballgymnas og er interessert i deres opplevelser og erfaringer i trenings- og konkurransehverdagen. Datainnsamlingen vil gjennomføres våren 2019.

Studien er et samarbeid mellom Marie Loka Øydna og Christian Thue Bjørndal ved Seksjon for Coaching og Psykologi ved Norges Idrettshøgskole.

Forfatter: Christian Thue Bjørndal

Christian is a handball coach and a post doctoral researcher at the Norwegian School of Sport Sciences. Through a wide variety of practical coaching and research interests he seeks out to challenge and discuss contemporary issues in sports coaching, talent development, skill acquisition and learning, and strength and conditioning training for athletes.