Hvordan påvirker spillerutviklingskulturen i norsk håndball hvordan unge spillere håndterer belastning?

Studien undersøkte hvilke verdier, normer og ideer som preger spilletuviklingskulturen i norsk junior elitehåndball og hvordan dette påvirker unge håndballspilleres ideer om hva som må til for å bli god og belastningshåndtering. Vi har gjennomført fokusgruppeintervjuer med håndballspillere rekruttert fra ulike håndballgymnas. Vi er i prosess med å skrive ut artikkelen fra studien som også er publisert som masteroppgave her.

Studien er et samarbeid mellom Marie Loka Øydna og Christian Thue Bjørndal ved Institutt for Idrett og Samfunnsvitenskap ved Norges Idrettshøgskole.

Forfatter: Christian Thue Bjørndal

Christian is an associate professor at the Norwegian School of Sport Sciences and handball coach. His research and teaching focuses on sports coaching and athlete development, skill adaptation and development and handball. He is certified EHF Master Coach and has extensive coaching and teaching background in youth and elite handball.