Det tar flere dager å restituere seg etter intensiv håndballtrening og kamp

Resultatene viste en nedgang i prestasjon på 2-8% på styrke, spenst og hurtighet og at tiden for å hente seg inn igjen mellom trening og kamp ikke var tilstrekkelig for å bli fullt restituert. Kunnskap om belastning og restitusjon er viktig kunnskap for å lage gode kamptilbud for unge og voksne håndballspillere, og er noe som bør ligge til grunn for diskusjoner rundt terminlisten, sluttspills-modeller og nasjonale serier for yngre. Det er viktig kunnskap for treningsplanlegging, og for hvordan vi kan disponere spillere underveis og mellom kamper.