Spillerutvikling og de små skritts ledelse

Usikkerhet er en grunnleggende og iboende del av alle utviklingsprosesser og måtene vi lærer å tenke og arbeide med spillerutvikling er lite egnet til å håndtere denne kompleksiteten. Kanskje kan de små skritts ledelse være en alternativ måte å tenke rundt trenerens lederskap og spillerutvikling?

Er forståelsen vår av treningsplanlegging utdatert?

Er teoriene som ligger til grunn for treningsplanlegging utdaterte? Og kan tverrfaglig kunnskapsutvikling gi nye muligheter for å utvikle en mer realistisk og effektiv forståelse av treningsplanlegging, og hvilke grep som kan bidra til et større treningsutbytte?

Sterkere og raskere utøvere har lavere risiko for å bli skadet

Denne studien viser at spillere som er sterkere, raskere eller har bedre repetert sprintegenskaper har vesentlig lavere risiko for å bli skadet enn svakere og/eller tregere utøvere. Selv om dette ikke var en studie av håndballspillere så er det mange nok likheter mellom idrettene til at den bidrar med interessant kunnskap for treningsprosessen.

Overbelastningsskader er et stort problem blant norske guttehåndballspillere

Christer Aasheim, Håvard Stavenes, Stig H Anderson, Lars Engebretsen og Ben Clarsen har undersøkt hvor utbredt overbelastningsskader er blant norske guttehåndballspillere i alderen 16-18 år. Studien viser at overbelastningsskader har stor påvirkning på guttehåndballspillere sin deltagelse i trening og kamp, og at det kan være med på å forringe mulighetene for god spillerutvikling.

Hvordan håndterer håndballspillere overgangen fra barneskolen til ungdomsskoler med idrettstilbud?

Elsa Kristiansen og Trine Stensrud undersøkte hvordan seks unge kvinnelige håndballspillere opplevde og håndterte overgangen fra barneskolen til en ungdomsskole med idrettstilbud. Resultatene viste at den store økningen i treningsvolum førte til at jentene måtte håndtere en utfordrende balanse mellom skole, idrett og fritid, mindre søvn og hvile, og alvorlige skader. Forskerene viser tydelig hvordan totalbelastningen for utøverne i studien var for høy, og at idrettsskoletilbudet forsterket denne utfordringen.

Skadeproblemer og tidlig spesialisering blant idrettselever på ulikt prestasjonsnivå

Christine H. Moseid, Grethe Myklebust, Morten W. Fagerland og Roald Bahr undersøkte nylig skadeproblematikken blant elever ved tre ulike toppidrettsgymnas, og om de utøverne som var best eller hadde spesialisert seg tidligere hadde større risiko for å bli skadet sammenlignet med resten av elevene. Forskerne fulgte 259 elever fra VG1 gjennom et halvt skoleår. Resultatene viste at i underkant av halvparten av elevene hadde skadeproblemer på et hvert tidspunkt. Men resultatene viste også at de beste utøverne eller de utøverne som hadde spesialisert seg tidligere ikke var mer skadeutsatt enn sine medelever.

Å miste seg selv i idretten og den vanskelige veien ut

Eliteidretten kan være medvirkende for å utvikle barn og unge, men det er særdeles viktig at barn og unge opprettholder et spor ved siden av idretten. Idretten bør aldri være det eneste eksistensgrunnlaget. Det er forbundet med altfor stor risiko hvis idretten blir den eneste arenaen hvor «talentet» opplever og realiserer utvikling, suksess og fellesskap. Alle unge utøvere burde også fokusere på utdannelse, arbeid og sosiale relasjoner utenfor idretten underveis med idrettskarrieren for kun på den måten øver en på å utvikle en sterk identitet utenfor idrettens verden.