Overbelastningsskader er et stort problem blant norske guttehåndballspillere

Christer Aasheim, Håvard Stavenes, Stig H Anderson, Lars Engebretsen og Ben Clarsen har undersøkt hvor utbredt overbelastningsskader er blant norske guttehåndballspillere i alderen 16-18 år. Studien viser at overbelastningsskader har stor påvirkning på guttehåndballspillere sin deltagelse i trening og kamp, og at det kan være med på å forringe mulighetene for god spillerutvikling.

157 utøvere fra 10 ulike lag deltok i studien som gikk over 10 måneder i sesongen 2016-2017. Flesteparten av lagene hadde kvalifisert seg for Lerøyserien og i tillegg spilte mange av spillerne også seniorhåndball. 17% av spillerne spilte på tre lag, 55% på to lag og 28% på et lag. 10% av spillerne deltok i aldersbestemt landslagsaktivitet. Spillerne trente i gjennomsnitt 14 timer i uken hvor av 6 timer var håndballtrening, 4,5 timer styrketrening, 3 timer alternativ trening og 30 min med spilletid i kamp. Det var stor variasjon i ukentlig spilletid mellom spillerne, fra 0 til over 3 timer.

91% av spillerne opplevde problemer med overbelastningsskader i løpet av sesongen. Til en hver tid hadde 40% alle spillerne problemer med overbelastningsskader og 15% hadde så store utfordringer at de ikke kunne delta eller måtte redusere treningsbelastningen drastisk. Skulderskadeproblematikk var det hyppigst rapporterte problemområdet, mens kneskader hadde størst påvirkning på deltagelse i trening og kamp.

Overbelastningsskader oppstår når belastningen i trening eller kamp overgår spillerens evne til å hente seg inn igjen mellom trening og kamp i en gitt tidsperiode. Samtidig som ulike typer trening kan være med på å redusere risikoen for å bli skadet, er det umulig å redusere risikoen for overbelastningsskader uten å redusere eller balansere den totale trenings- og kampbelastningen. Selv om bare halvparten av den ukentlige trenings- og kampbelastningen til spillerne i studien var håndballspesifikk belastning var utøverne allikevel sterkt utsatt.

Derfor må tiltak for å redusere overbelastningsskader i håndball også fokusere på hvor mye og hardt vi trener, type trening, antall kamper og tiden mellom disse. I dette ligger et viktig ansvar for å utvikle mer treningsfaglig kompetanse om treningsplanlegging i håndball, balansere regionale og nasjonale kamptilbud, redusere antall kamper som spilles innenfor korte tidsrom og diskutere aldersgrensene for å spille seniorhåndball.

Kilde. Aasheim, C., Stavenes, H., Andersson, S. H., Engbretsen, L., & Clarsen, B. (2018). Prevalence and burden of overuse injuries in elite junior handball. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 4(1), e000391. doi:10.1136/bmjsem-2018-000391

Forfatter: Christian Thue Bjørndal

Christian is a handball coach and a post doctoral researcher at the Norwegian School of Sport Sciences. Through a wide variety of practical coaching and research interests he seeks out to challenge and discuss contemporary issues in sports coaching, talent development, skill acquisition and learning, and strength and conditioning training for athletes.