Foto: BT

Hva er forskjellen på vellykkede og mislykkede overganger fra junior til senior elitehåndball?

Resultatene fra studien viser klart hvordan mangel på samarbeid mellom klubb, skole og landslag gjør at spillere blir utslitt. For en stor andel spillere medfører dette at de blir skader eller utbrent, og dette var den viktigste årsaken til at spillere ikke lykkes i overgangen fra junior til senior elitehåndball. For spillerne som lykkes så klarte de å holde friske nok, lenge nok til at de klarte å etablere seg på senior elitenivå.

Hva er forskjellen på spillere som når og ikke når elitenivå i norsk kvinnehåndball?

Det mest interessante resultatet var at det var større variasjon i treningstimer og aldersbestemte landskamper mellom spillere som ble elitespillere enn det var forskjeller mellom gruppene. Også på alle andre variabler var variasjonen mellom spillerne stor, noe som viser at det finnes mange forskjellige utviklingsforløp som leder til elitenivå i norsk håndball. Dette er en styrke for spillerutviklingsmodellen som helhet.

Hvordan opplever unge lovende håndballspillere hverdagen sin?

Resultatene fra studien viste at utøverne levde under et sterkt tidspress som medførte stramme prioriteringer; at klubb, skole og forbund sammen ga komplementære erfaringer; at hverdagen bar preg av å balansere flere motsetningsfulle interesser; som ofte handlet om å balansere trening og hvile; og at det var vanskelig å koordinere treningshverdagen på en helhetlig god måte.

Det er viktig å få være med på landslagskarusellen, men ikke å få være med mest mulig!

Studien viser at det er en tydelig fordel å få kamperfaring på aldersbestemte landslag, men at det ikke blir bedre hvor flere kamper du får. Fra tidligere studier så vet vi at aldersbestemte landslagsutøvere er blant de mest risikoutsatte for karriereødeleggende skader, og at landslagsaktiviteten bidrar til å øke spillerens totalbelastning betraktelig. Med dette som utgangspunkt bør NHF diskutere organiseringen og innholdet i den aldersbestemte landslagsaktiviteten, og hvordan de kan påvirke flest mulig best mulig – ikke mest mulig.

Spillere som er født tidlig på året er overrepresentert på aldersbestemte landslag i norsk håndball

Resultatene viser at spillere som er relativt eldre er overrepresentert på alle aldersbestemte landslag i håndball på jente- og guttesiden, men ikke på seniorlandslagene. Resultatene viste bare en statistisk sammenheng mellom når en var født på året og hvor mange landskamper en fikk på ungdomslandslagsnivå for kvinner. Studien avdekker tydelig en av svakhetene ved landslagsmodellen i norsk håndball og er noe NHF bør diskutere.